Kontakt

3elevens Sp. z o.o.
ul. Tomasza Zana 11a
20-601 Lublin

NIP: 7123316916
REGON: 365122482

Dane rejestrowe firmy: Kapitał zakładowy 5.000,00 zł. Spółka zarejestrowana w Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydz. Gosp. – KRS pod numerem 0000631373.